Hoe uw bedrijf of school hartveilig maken?

 

Hartveilig bedrijf

Om uw bedrijf hartveilig te maken, moet u ervoor zorgen dat er op elke werkplek binnen een paar minuten een automatische externe defibrillator (AED) aanwezig kan zijn. Plaats de AED’s op goed zichtbare locaties. Tweede criteria voor ontvangst van het Hartveilig-label is dat minstens 10% van de werknemers opgeleid moet worden in reanimatie en gebruik van de defibrillator.

Bedrijfsgebouwen worden in de wetgeving gezien als publieke locaties. Daarom moeten de AED’s geregistreerd worden en in een verzegelde AED-kast geplaatst.

De installatie van AED’s gebeurt uiteraard best in combinatie met het informeren en opleiden van uw personeel en eventuele gebruikers en bezoekers.

Onze projectcoördinator adviseert en begeleidt u graag bij het hartveilig maken van uw bedrijf.

 

Als bedrijf deelnemen aan Hartveilig-project van uw gemeente

Zowel Rode Kruis-Vlaanderen als de lokale overheden zijn vragende partij voor een samenwerking tussen bedrijven en hartveilige gemeentes of steden. Alle privé-initiatieven die zoveel mogelijk levens kunnen redden, willen we ondersteunen.

Als bedrijf kunt u:

 • uw plaatselijk Hartveilig-project steunen
 • zelf een AED publiek toegankelijk plaatsen en een hartveilig bedrijf worden
 • uw personeelsleden en klanten sensibiliseren
 • opleidingen aanbieden

Indien uw bedrijf een AED publiek toegankelijk plaatst, kunnen we een Hartveilig-project starten in de gemeente of stad. Door het feit dat de AED publiek toegankelijk is, kan immers iedereen die zich in de hartveilige zone bevindt, gered worden.


Voordelen van een hartveilig bedrijf

Een AED plaatsen, in combinatie met het sensibiliseren en opleiden van uw personeel, heeft heel wat voordelen:

 • Bescherming van de werknemers
 • Motivering van de werknemers
 • AED als marketinginstrument naar klanten


Bescherming van de werknemers:

Werkgevers zijn wettelijk verplicht voor een veilige werkomgeving te zorgen. Naast de aanwezigheid van eerstehulpmateriaal moeten er medewerkers opgeleid worden in eerste hulp. Het aantal is afhankelijk van de grootte van het bedrijf en het soort bedrijf.


Motivering van de werknemers:
Eerstehulpcursussen kweken bij uw werknemers alertheid voor zelfbescherming en eerste hulp en bewustzijn van gevaar. De meeste deelnemers ervaren dit ook als een verrijking voor hun dagelijks leven. Vooral ouders onderkennen na zo’n cursus beter gevaren voor hun kinderen of oudere familieleden.

Als een werkgever met verantwoordelijkheidszin AED’s in het bedrijf laat plaatsen, geeft hij daarmee ook blijk van bijzondere waardering voor zijn personeel. Velen kennen trouwens mensen in hun omgeving die een hartstilstand hebben gehad. Het besef dat zij voortaan zelf kunnen ingrijpen, kan zeer motiverend zijn.


AED als marketinginstrument naar klanten:

Als er bedrijfsvreemde personen op uw terrein of in uw verkoopsruimte komen, vallen zij bij noodgevallen onder uw veiligheidsmaatregelen. Incidenten met klanten leiden snel tot een pijnlijke chaos als uw medewerkers niet weten wat ze moeten doen. Kunnen zij daarentegen competent optreden bij noodgevallen, dan geeft uw bedrijf een indruk van hoge kwaliteit over de hele lijn.

In ondernemingen die gezondheid, welzijn, herstel, fitness, ontspanning enzovoort aanbieden, is een grote behoefte aan veiligheid bij de klanten duidelijk. Maar ook in de horeca en in theater-, film- en concertzalen kunt u uw product in een veilige omgeving aanbieden dankzij de defibrillator.

Vrijwel ieder bedrijf dat klanten over de vloer krijgt, kan zich dus onderscheiden van zijn concurrenten met de boodschap “Bij ons bent u veilig! Dit bedrijf is Hartveilig”.

 


Hartveilige school

Om uw school hartveilig te maken, moet u ervoor zorgen dat er, indien aangewezen,  op elke plaats binnen een paar minuten een automatische externe defibrillator (AED) aanwezig kan zijn.  Belangrijkste criterium voor ontvangst van het Hartveilig-label is dat u leerlingen zal sensibiliseren minstens 10% van de werknemers opgeleid moet worden in reanimatie en gebruik van de defibrillator.

Opgelet: het is niet aangewezen om in elke school in Vlaanderen AED-toestellen te plaatsen. Na een risico-analyse kunnen we samen met u bekijken of het in uw school zinvol is.

Een AED-toestel in uw school kan nuttig zijn als:

 • Het om een grote school gaat
 • de school in een druk bevolkt gebied ligt
 • er een zwembad en/of een sporthal aanwezig is 

Indien u beslist een AED aan te schaffen, plaats hem dan op een goed zichtbare locatie.

Scholen worden in de wetgeving gezien als publieke locaties. Daarom moeten de AED’s geregistreerd worden en in een verzegelde AED-kast geplaatst.

De installatie van AED’s gebeurt uiteraard best in combinatie met het informeren en opleiden van uw personeel, leerkrachten en leerlingen. Reanimatie is opgenomen als eindterm voor leerlingen van de derde graad secundair onderwijs. Belangrijk criterium voor ontvangst van het Hartveilig-label is dat minstens 10% van de werknemers opgeleid moet worden zijn in reanimatie en gebruik van de defibrillator.

Onze projectcoördinator adviseert en begeleidt u graag bij het hartveilig maken van uw school.


Als school deelnemen aan Hartveilig-project van uw gemeente

Indien uw school een AED wenst te plaatsen, kan uw best aansluiten bij het Hartveilig-project in uw gemeente of stad.

Ook als uw school (voorlopig) zelf geen AED wenst te plaatsen, kan u wel leerkrachten en leerlingen sensibiliseren en opleiden.

Hiervoor neemt u contact op met de verantwoordelijke van het Hartveilig-project binnen uw gemeente of met de plaatselijke Rode Kruisvoorzitter, gegevens zie AED-locaties. Of neem contact op met onze projectcoördinator.


Wettelijke vereisten voor de plaatsing van een AED

Op openbare plaatsen mogen alleen toestellen van categorie 1 geplaatst worden.


Wettelijke vereisten voor een AED categorie 1:

 1. Registratie van de AED bij de FOD Volksgezondheid
 2. AED-kast met genummerde verzegeling voorzien
 3. Op AED-kast: AED-pictogram en gegevens van de eigenaar
 4. In AED-kast: A4-geheugensteun voor het gebruik van de AED, geleverd door de FOD Volksgezondheid van zodra u uw toestel registreert;
 5.  Vermelding op kast: “Enkel te gebruiken indien de persoon niet bij bewustzijn is en geen normale ademhaling vertoont. Gelieve steeds het hulpcentrum voor dringende geneeskundige hulpverlening te verwittigen via het nummer 100 of 112 in geval van gebruik van de AED."
 6. Maandelijkse controle bijhouden in een register.
 7. Alle gegevens die bij gebruik werden genoteerd jaarlijks doorgeven aan het directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer.
 8. Op verzoek van de behandelende geneesheer de geregistreerde gegevens doorgeven.

print