vraag: Wat is ventrikelfibrillatie?

Antwoord:

Ventrikelfibrillatie is het trillen van de hartkamers, het feit dat het hart in een chaotisch patroon trilt en niet meer ritmisch samentrekt. Dit is levensbedreigend, aangezien het hart geen bloed meer kan rondpompen en de zuurstofcirculatie stilvalt. Na ongeveer 4 tot 6 minuten zonder zuurstof lopen hersencellen onherstelbare schade op.

Bij ongeveer de helft van de slachtoffers van een hartstilstand is er eigenlijk geen sprake van een échte stilstand van het hart, maar van deze ventrikelfibrillatie.

Als het hart van een slachtoffer nog trilt, kan een elektrische schok de abnormale trilling nog corrigeren. Dit kan met een AED.