Wat is een AED?

Uw stad of gemeente, bedrijf, organisatie,school of sportclub hartveiliger maken, gebeurt onder meer door automatische externe defibrillatoren (AED’s) te plaatsen op publieke plaatsen.

Wat is een AED?

Een automatisch externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen.

Het AED-toestel geeft gesproken instructies. Het leidt de hulpverlener door de reanimatie tot professionele hulpverleners het van hem overnemen.

 

Is een AED veilig?

Het toestel bepaalt volledig autonoom of een elektrische schok het slachtoffer kan helpen. Kan een schok niet helpen, dan schokt het toestel niet. Het is dus onmogelijk om het toestel verkeerd of onnodig te gebruiken.


Hoe werkt een AED?

Bekijk het filmpje over de werking van een AED. 

Een AED is heel eenvoudig te bedienen. De meeste toestellen hebben maar één of twee knoppen: één om het toestel aan te zetten en eventueel een tweede om een elektrische schok toe te dienen.

Zodra de AED geactiveerd is, stuurt de adviesstem de hulpverlening. De eerste adviezen zijn altijd: ‘Alarmeer de hulpdiensten’ en ‘Ontbloot de borstkas van het slachtoffer’.

Zodra de borstkas van het slachtoffer ontbloot is, brengt de eerstehulpverlener de twee zelfklevende elektroden van het AED-toestel aan. De AED vraagt om het slachtoffer niet meer aan te raken en begint met een automatische analyse van het hartritme.

Als de AED levensbedreigende hartritmestoornissen vaststelt, zal hij een stroomstoot door het hart toedienen. Dit wordt ook defibrilleren genoemd. Bij sommige AED-toestellen moet de hulpverlener dit zelf doen door op een knop te drukken.

Een snelle stroomstoot kan het normale ritme van het hart herstellen, zodat het bloed weer door het lichaam gepompt kan worden. Zo wordt hersenschade bij het slachtoffer voorkomen.

Daarna is hartmassage en beademing altijd nodig. Ook dat zegt het toestel. Na twee minuten reanimeren analyseert de AED opnieuw het hartritme om te zien of er nog een schok nodig is. Zo gaat de eerstehulpverlener door met reanimeren en defibrilleren tot de ziekenwagen of de MUG ter plaatse is.

 

Mag iedereen een AED gebruiken?

Vroeger mochten alleen artsen en speciaal opgeleide verpleegkundigen een defibrillator bedienen. Sinds 2007 mag iedereen een AED-toestel categorie 1 gebruiken. Vele bedrijven en openbare ruimten hebben intussen een AED.

 

Welke soort AED koop ik best?

In de wetgeving is er sprake van AED’s van categorie 1 en 2.

Categorie 1:

  • Mag door iedereen gebruikt worden.
  • Kan niet naar manuele modus omgeschakeld worden om zelf een schok te geven.
  • Bevat geen scherm om het hartritme te volgen.

Categorie 2:

  • Enkel gebruikt door medisch personeel.
  • Wordt gebruikt in ziekenhuizen en ziekenwagens.

Op een publieke plaats mogen alleen AED’s van categorie 1 worden geplaatst.

 

Bovendien is er een verschil tussen volautomatische en semiautomatische AED’s:

  • Volautomatisch: het toestel reageert volledig automatisch, u hoeft niet op een knop te drukken om een schok te geven.
  • Semiautomatisch: u moet zelf op een knop drukken om een schok te geven.

 

De wetgever spreekt zich niet uit over het al dan niet plaatsen van een semi- of volautomatische AED.  

Kijk bij veelgestelde vragen voor nog meer vragen en antwoorden over AED. 

print