Opleidingen

 

Inhoud en nut van de AED-opleiding

Om mensen met een hartstilstand echt te kunnen redden en dus hartveilig te zijn, moeten omstaanders snel en juist kunnen reageren. Direct reanimeren met een AED-toestel verdubbelt de overlevingskansen van een slachtoffer.

Daarom organiseert Rode Kruis-Vlaanderen opleidingen om het AED-toestel te leren gebruiken bij de reanimatie. De opleidingen worden gegeven door ervaren Rode Kruislesgevers die zijn bijgeschoold tot instructeur van de Europese Reanimatieraad (European Resuscitation Council of ERC).

In de AED-opleiding leren cursisten:

 • de 4 stappen van eerste hulp
 • beoordeling toestand slachtoffer: bewust of bewusteloos
 • ademhaling van een bewusteloos slachtoffer controleren 
 • alarmeren (hulp roepen)
 • reanimatie 
 • hoe ze de AED kunnen herkennen
 • hoe ze de AED moeten gebruiken
 • hoe ze een gereanimeerd slachtoffer bijstaan tot het hulpteam arriveert

Bij elke opleiding kunnen de cursisten per 3 oefenen met een AED-trainingstoestel op een reanimatiepop.

Bekijk rechts de video hoe een opleiding verloopt.


AED-opleidingen organiseren als hartveilige gemeente

Als u een Hartveilig-project in uw gemeente opstart, engageert u zich om op regelmatige basis AED-opleidingen aan de bevolking en het personeel van uw gemeente aan te bieden. Uw plaatselijke Rode Kruisafdeling kan deze lessen samen met u aanbieden.

Als hartveilige gemeente biedt u extra ondersteuning aan de Rode Kruisafdeling om de opleidingen te organiseren:

 • Leslokalen voorzien
 • Onkostenvergoeding voor verbruik van opleidingsmateriaal
 • Kilometervergoeding voor verplaatsing van de lesgevers
 • Coördinatie van de inschrijvingen
 • ...

U houdt ook bij wie een opleiding gevolgd heeft en wanneer deze persoon een opfriscursus nodig heeft. Voorzie om de twee jaar een bijscholing. Denk eraan dat er ook regelmatig nieuwe mensen moeten worden opgeleid.

Als gemeente kan u opleidingen organiseren voor:

 

AED-opleiding voor de bevolking van uw gemeente

De opleiding voor de bevolking duurt 3 uur. Meestal worden de opleidingen één avond per maand georganiseerd voor groepen van 15 cursisten.

Cursisten kunnen het dvd-pakket ‘Reanimeren en defibrilleren’ kopen.

Mits extra logistieke voorbereiding is het ook mogelijk om extra grote groepen van cursisten gelijktijdig op te leiden. Er werd bijvoorbeeld reeds les gegeven aan groepen van 90 leerkrachten.

 

AED-opleiding voor de organisaties van uw gemeente

De AED-opleiding voor organisaties duurt 3 uur.

Het Rode Kruis vraagt de organisatie 50 euro per uur als deelname in de onkosten, Gegevens van uw plaatselijke Rode Kruisafdeling: zie AED-locaties
 
Cursisten kunnen het dvd-pakket ‘Reanimeren en defibrilleren’ aankopen.

 

AED-opleiding voor gemeentepersoneel in kader van de Codex Welzijn op het werk.

Om in overeenstemming te zijn met de Codex Welzijn op het werk, moet een bedrijf een aantal personeelsleden hebben met een geldig brevet bedrijfseerstehulp.

Deze AED-opleiding duurt 4 uur en voorziet in een examen. Wie slaagt voor het examen, krijgt een brevet.

De 4 cursusuren tellen mee als bijscholingsuren. Meer info kan je op de website van bedrijfseerstehulp vinden. 

Als er minder dan 12 cursisten zijn, kunnen uw personeelsleden de cursus samen met personeel van andere bedrijven volgen. Bekijk waar en wanneer er in uw buurt open cursussen Reanimeren en defibrilleren gepland zijn. 

 

AED-opleiding voor andere personeelsleden van uw gemeente (niet in het kader van Codex Welzijn op het werk)

Personeelsleden die geen lessen bedrijfseerstehulp volgen , kunnen aansluiten bij de AED-opleidingen van 3 uur die hartveilige gemeenten op regelmatige basis organiseren in samenwerking met het Rode Kruis.

Deze AED-opleidingen van 3 uur kunnen ook overdag georganiseerd worden op locatie in gebouwen van de gemeente zelf.  Hiervoor neemt de gemeente contact op met de plaatselijke Rode Kruisafdeling. Indien er geen lesgever vrijwilliger beschikbaar is overdag, kan een lesgever beroepskracht  van de hoofdzetel van Rode Kruis-Vlaanderen ter plaatse komen.  Gegevens van de plaatselijke Rode Kruisafdeling: zie AED-locaties.

 

AED-opleidingen voor bedrijven

Als bedrijf kan u opleidingen organiseren voor:

 

AED-opleiding voor personeel in kader van de Codex Welzijn op het werk.

Om in overeenstemming te zijn met de Codex Welzijn op het werk, moet een bedrijf een aantal personeelsleden hebben met een geldig brevet bedrijfseerstehulp. De AED-opleiding in het kader duurt 4 uur en voorziet in een examen. Wie slaagt voor het examen.

De 4 cursusuren tellen mee voor het totaal aantal bijscholingsuren dat nodig is voor de periodieke verlenging van de brevetten bedrijfseerstehulp. Meer informatie kan je vinden op de website van Bedrijfseerstehulp.

Als er minder dan 12 cursisten zijn, kunnen uw personeelsleden de cursus samen met personeel van andere bedrijven volgen. Bekijk wanneer er in uw provincie open cursussen reanimeren en defibrilleren gepland zijn.

 

AED-opleiding voor andere personeelsleden van uw bedrijf (niet-Codex)

Voor personeelsleden die geen lessen bedrijfseerstehulp volgen in het kader van de Codex Wezijn op het werk-wetgeving, kunnen aparte opleidingen reanimeren en defibrilleren van 3 uur voorzien worden. Gegevens van de plaatselijke Rode Kruisafdeling zie AED-locaties.

Deze AED-opleidingen Hartveilig van 3 uren kunnen ook georganiseerd worden op locatie in bedrijven. Voor deze opleidingen neemt u contact op met bedrijfseerstehulp@rodekruis.be.

Voor bovenstaande opleidingen dient uw bedrijf wel een samenwerkingsovereenkomst Hartveilig in te vullen. 

Hoe uw bedrijf hartveilig maken?

 

AED-opleidingen in scholen

Als school kan u opleidingen organiseren voor:

 

AED-opleiding voor uw leerkrachten

De AED-opleidingen voor uw leerkrachten worden gegeven door Rode Kruisvrijwilligers uit uw buurt of door beroepslesgevers van Rode Kruis-Vlaanderen.

Leerkrachten en andere medewerkers van een school kunnen de opleiding ‘Reanimeren en defibrilleren Hartveilig’ volgen.

AED-opleiding voor uw leerlingen

Reanimatie is opgenomen als eindterm voor leerlingen van de derde graad secundair onderwijs. De AED-lessen en cursussen voor uw leerlingen worden gegeven door Rode Kruisvrijwilligers uit uw buurt of door beroepslesgevers van Rode Kruis-Vlaanderen.

Leerkrachten van een school die een Hartveilig-project opstarten, kunnen zelf AED-opleiding geven. Daarvoor moeten ze de cursus Animator Hartveilig volgen (7 uur + incl.examen). Ze kunnen dan zelf de initiatieles ‘Reanimeren en defibrilleren Hartveilig’ geven aan hun leerlingen.

Scholen die een Hartveilig-project starten, worden ondersteund met lesmateriaal, lesgevershandleidingen en kunnen reanimatiepoppen en AED-trainingstoestellen uitlenen. Daarvoor nemen ze contact op met de provinciale zetel.

Het is als school mogelijk om een hartveilige school te worden.

Hoe maak ik mijn school hartveilig?

print