Poltiezone Tienen-Hoegaarden Hartveilig

De poltiezone Tienen-Hoegaarden heeft 2 AED-toestellen voor de interventievoertuigen. Deze aankoop kaderde in het project Hartveilig Tienen. Door de verzorging van de opleidingen reanimeren en defibrilleren van de lokale afdeling van het Rode Kruis zijn er meer dan 63 personeelsleden van deze politiezone opgeleid. De politiezone vindt de veiligheid en de gezondheid van de personeelsleden, bezoekers en bevolking zeer belangrijk. Door de inspanningen die zij geleverd hebben, krijgt de poltiezone Tienen-Hoegaarden het label van "Deze organisatie is Hartveilig".   

Nieuwsoverzicht

print