FOD Volksgezondheid is Hartveilig

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu besteedt niet alleen grote aandacht aan het welzijn van de bevolking, maar ook aan dat van haar eigen personeel. Het preventiebeleid van de organisatie besteedt bijzondere aandacht aan eerstehulpverlening. Mede daarom besliste FOD Volksgezondheid enkele maanden geleden om een Hartveilige organisatie te worden.

Dit mooie project werd ondertussen gerealiseerd. Daarom kende Rode Kruis-Vlaanderen, op de European Restart a Heart Day op 16 oktober 2013, het label “Hartveilige organisatie” toe aan de FOD Volksgezondheid.

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid heeft in haar gebouw al een aantal automatische externe defibrillatoren (AED’s) geplaatst op vlot bereikbare plaatsen. Maar uiteraard is het niet alleen belangrijk om een AED toestel ter beschikking te stellen. Zoveel mogelijk medewerkers moesten een opleiding volgen, zodat ze het toestel konden gebruiken om te reanimeren.

Rode Kruis-Vlaanderen en Croix-Rouge de Belgique hebben samen meer dan 10% van de medewerkers van de FOD Volksgezondheid opgeleid in reanimeren en defibrilleren volgens de huidige ERC richtlijnen. Naast de bedrijfseerstehulpverleners volgden ook een groot aantal geïnteresseerde personeelsleden een opleiding, wat natuurlijk getuigt van een groot engagement.

Voor deze mooie verdienste kenden wij graag, voor een periode van 2 jaar, het label van “Hartveilige organisatie” toe aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.

Dr. Cuypers,voorzitter van het directiecomité heeft het bord “Deze organisatie is Hartveilig” overhandigd gekregen van Prof. Dr. Philippe Vandekerckhove.

Nieuwsoverzicht

print